Назад

Народни музеј

Музеј је основан 1877. године, као градски до 1941. године, од стране групе грађана (Немаца и Мађара) Беле Цркве у згради Магистрата, са одређеним историјским предметима (нумизматичким и археолошким). Музеј је основао и њиме руководио Феликс Милекер. Оснивач обновљеног музеја био је професор књижевности у Гимназији - Светолик Суботић, а радио је у музеју као аматер до 1977. године. Од 1954. године музеј је премештен на садашњу локацију и добија назив Народни.

Зграда је под заштитом државе као споменик културе од 1989. године, као једна од најстаријих зграда у центру Беле Цркве, јер је зидана почетком 19. века. Музеј је комплексног карактера и има више поставки (археолошка, историјска, етнолошка, уметничка, природњачка, нумизматичка) .

https://sites.google.com/site/narodnimuzejbelacrkva/

Народни музеј