Назад

Народна библиотека

Народна библиотека у Белој Цркви налази се у улици 1. октобра. бр.57.Ово је установа чији се рад везује за почетке библиотечке делатности у Белој Цркви и оснивање Србске читаонице, далеке 1865. године.
Ради као самостална установа од 1995. године, општег је карактера са фондом од 24.500 књига и посебним легатом од 5.000 књига породице познатог Белоцркванина, позоришног редитеља, естетичара и песника Јована Путника. Снабдева књигама читаоце у свим насељеним местима општине.
Поред прикупљања, обраде и чувања библиотечке грађе, Народна библиотека се бави и издавачком делатношћу. У библиотеци се одржавају књижевне вечери, предавања, трибине и изложбе.

Радно време Народне библиотеке је од 7,30 до 20,00 часова. Током летњих месеци, Народна библиотека у Белој Цркви отворена је за кориснике од 7,30 до 13,00 и од 18,00 до 22,00 часа.(тел.013-851 -311).
Корисници могу читати дневну штампу, популарне, као и стручне часописе током читавог радног времена.
Народна библиотека се налази у ЦОБИСС систему.
У саставу библиотеке налази се и Музеј.

Народна библиотека