Назад

Историјски архив

Историјски архив је установа културе од општег значаја, која врши заштиту, сређивање и обраду архивске грађе Беле Цркве и њено презентовање.

Архив је основан 1946. године на основу Одлуке Повереништва за просвету Главног извршног одбора Народне скупштине Аутономне Покрајне Војводине, а као самостални Државно-историјски архив са седиштем у Белој Цркви ради од 1956. године. Године 1966. мења назив у Историјски архив у Белој Цркви, а наредне, 1967. године је постао међуопштинска установа. Крајем јула 1992. године Влада Републике Србије постала је оснивач Архива, на основу одредби Закона о делатностима од општег интереса у области културе.

Територијална надлежност Архива обухвата територију три општине – Бела Црква, Вршац и Пландиште, која је утврђена посебним актом. Архив има 654 фонда и 33 збирке, 253 дигитализоване књиге рођених, венчаних и умрлих, а граничне године су 1723 – 2006.

Изложбена сала Историјског архива стављена је у функцију крајем 2006. године, чиме се стварају услови да почне и жива изложбена активност овог Архива.

http://arhivbc.rs/index.php

Историјски архив